ארכיון רשומות מאת: hamishpachton

דיוקים בפשט – א. ב"מ בדיני אונאה, שבת בדיני בורר ומבשל

קטעים מתוך התכתבות (לגבי מחלוקת רב ושמואל האם אונאה היא לפי שתות מקח בלבד או גם לפי שתות מעות. בבא מציעא מ"ט א): לי קשה עיקר דין אונאה, ממה נפשך, אם על שתות (מקח או מעות) מוחלים אז שלא תהיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בעניין הגדר של 'סתם בני אדם' בהלכה, דיוקים בפשט - א. ב"מ בדיני אונאה. שבת בדיני בורר ומבשל | כתיבת תגובה

ביאור על צפנת פענח הלכות אישות פרק ב הלכה ט

צפנת פענח הלכות אישות פרק ב הלכה ט [ט] הבת שילדה אחר שתים עשרה שנה אף על פי שלא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון הרי זו גדולה, בנים הרי הם כסימנין. עיין בה"ה. ועי' מש"כ רבינו ז"ל לקמן בהל' אישות פי"ט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על צפנת פענח הלכות אישות פרק ב הלכה ט | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 1

שלום – – -, מצאתי זמן ללמוד בקונטרס הנפלא שלך, ותודה לך עליו. חשבתי לכתוב מה שעולה בדעתי בעת הלימוד בו כל פעם מעט, לשון הרוגוצ'ובר ראיתי רק מה שהבאת ולא הסתכלתי בפנים, אין אצלי את ספרו. פרק א "מעכשיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי - 1 | 2 תגובות