ארכיון רשומות מאת: nirstern

אודות nirstern

http://nirstern.wordpress.com/

דיוקים בפשט – בבא מציעא מאיזשהו נשך והלאה, ב"ב ועוד

דברי השואל: בבא מציעא עא: תנו רבנן מלוה ישראל מעותיו של נכרי מדעת הנכרי אבל לא מדעת ישראל כיצד ישראל שלוה מעות מן הנכרי ברבית וביקש להחזירם לו מצאו ישראל אחר ואמר לו תנם לי ואני אעלה לך כדרך שאתה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

צפנת פענח על הרמב"ם תניינא, פ"ו מיסוה"ת ה"ב – חלק א'

התחלנו (עם הרב אורי מייטליס) ללמוד בצפנת פענח על הרמב"ם תניינא, פ"ו מיסוה"ת ה"ב (עמ' 118). דברי רבינו כאן ארוכים מאוד ועוברים מעניין לעניין. אתחיל כטיוטה של ראשי פרקים קצרים של קיצור דבריו, כדי לא לאבד את הקשר בין הדברים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כללי, צפנת פענח על הרמב"ם תניינא, פ"ו מיסוה"ת ה"ב, רוגוצ'ובר | כתיבת תגובה

בחידושי רבינו חיים הלוי סולובייציק אישות ז' ט"ז, ביאור היטב ביסוד עניין 'בכח' ו'בפועל', ובדין קניין בדבר שלא בא לעולם. ובדברי הרוגוצ'ובר בזה בצ"פ תניינא עמ' ס"ב על המקדש עובר.

חידושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ז הלכה טז: "האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה הרי היא מקודשת לי בזה לא אמר כלום, ואם היתה אשת חבירו מעוברת והוכר העובר הרי זה מקודשת וכו' עכ"ל.

פורסם בקטגוריה בחידושי רבינו חיים הלוי סולובייציק אישות ז טז ביסוד עניין בכח ובפועל ובדין קניין בדבר שלא בא לעולם, ביאור על חידושי רבינו חיים הלוי סולובייצ'יק על הרמב"ם, כללי | כתיבת תגובה

בדברי הרוגוצ'ובר על הנרבוני לגבי טליסמאות, ובסוגיא של חציו עבד וחציו בן חורין עובד לזה יום כו'

    יש צורה בעצם ויש צורה שהיא רק בבחינת צל. צורה שהיא 'בעצם' הכוונה שהקב"ה האציל צורה כלשהי וממנה הואצלה צורה נוספת וכן הלאה עוד ועוד בלי גבול. כיוון שהמקור לשלשלת ההאצלות הוא מהקב"ה עצמו, יש כאן מקור אור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בדברי הרוגוצ'ובר על הנרבוני לגבי טליסמאות, ובסוגיא של חציו עבד וחציו בן חורין עובד לזה יום כו', רוגוצ'ובר | כתיבת תגובה

ביאור על שו"ת צ"פ ח"ב חלק שני סי' ח' אות ג' – בעניין הלל (ובחי' הגרי"ז הלכות חנוכה)

כאן כל שו"ת צפנת פענח חלק ב. (התשובה הנדונה היא בעמ' 121 מקובץ הPDF)       הרמב"ן שהביא רבינו לגבי קריאת הלל בחוה"מ פסח הובא בר"ן (על הרי"ף, שבת יא ע"ב) וז"ל: "אבל הרמב"ן ז"ל כ' בספר הלקוטות דששה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על שו"ת צ"פ ח"ב חלק שני סי' ח' אות ג' - בעניין הלל | 3 תגובות

ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ד

שו"ת צפנת פענח חלק ב סימן ל"ד כאן חלק א מביאור תשובה זו. כאן חלק ב מביאור תשובה זו. כאן חלק ג מביאור תשובה זו. כאן כל שו"ת צפנת פענח חלק ב.   עמ' 30 מהתשובות עמודה ב. יבמות קכ"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד, ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ד (ואחרון) | תגובה אחת

ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ג (ביאור יסודי בעניין עדות)

שו"ת צפנת פענח חלק ב סימן ל"ד כאן חלק א מביאור תשובה זו. כאן חלק ב מביאור תשובה זו. כאן כל שו"ת צפנת פענח חלק ב.   בגמ' יבמות פ"ח א' שואלת הגמ' למה עד א' נאמן שבעלה מת, הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ג, ביסוד דין עדות ובעדות עגונה, כללי, שיטת הרמב"ם בדין עדות לאשה שמת בעלה | 2 תגובות

ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ב (ובעניין אנוס רחמנא פטריה)

שו"ת צפנת פענח חלק ב סימן ל"ד   כאן חלק א מביאור תשובה זו.   כאן כל שו"ת צפנת פענח חלק ב. . א) בעמוד 30 בשו"ת צ"פ חלק ב' סי' ל"ד, (עמ' 45 בקובץ ה PDF), במילים "ועתה נבוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור בעניין היתר מיתת הבעל, ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ב, בעניין אנוס רחמנא פטריה, כללי | 13 תגובות

הסבר הבנת דברי הגר"ח בהלכות רוצח לגבי עובר האם נחשב רודף

רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הרי זו מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במיעיה בין בסם בין ביד מפני שהוא כרודף אחריה להורגה, ואם משהוציא ראשו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בדין אדם המזיק באונס, הגר"ח הל' רוצח בדין עובר רודף, כללי | כתיבת תגובה

ביאור דברי הרוגוצ'ובר לגבי ביטול צבע קליפי אגוז ערלה

דברי רא"מ נ"י: בהקדמה ה' בפרק ע"ג במורה נבוכים מפריך הרמב"ם את טענת הכלאם כי המקרה נתון בכל אטום ואטום – כאילו הצבע הלבן נתון בכל אטום של השלג. הוא כותב שהרי אם תשחוק אבן טובה ירוקה היא תהפוך בסופו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור דברי הרוגוצ'ובר לגבי ביטול צבע קליפי אגוז ערלה | כתיבת תגובה