קטגוריה: ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח

ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח

זה לשונו של הנ"י דף ב' ב' מדפי הרי"ף ביבמות: "וכתבו התוספות דלרב ספרא דאמר בנים הרי הם כסימנין משעת עיבור קאמר, ובהכי לא תקשי הא דהכא דאמרי' שמא תמות לההיא דאלו נערות (דף לט א) דמקשה ומי מעברה דסבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח, בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח. | תגובה אחת