קטגוריה: ביאור יסוד דין הקדש

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש)

בעניין נישואין, הנה בבא מציעא ז' א' נאמר "גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינה שלו, וזה לפי שאינה ברשותו". וצריך ביאור למה הבעלים אינו יכול להקדישו כיוון שאינו ברשותו, הרי הוא שלו? עיין תלמוד מוסבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור יסוד דין הקדש, בעניין נישואין, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש) | כתיבת תגובה