קטגוריה: ביאור על חידושי רבינו חיים הלוי סולובייצ'יק על הרמב"ם

בחידושי רבינו חיים הלוי סולובייציק אישות ז' ט"ז, ביאור היטב ביסוד עניין 'בכח' ו'בפועל', ובדין קניין בדבר שלא בא לעולם. ובדברי הרוגוצ'ובר בזה בצ"פ תניינא עמ' ס"ב על המקדש עובר.

חידושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ז הלכה טז: "האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה הרי היא מקודשת לי בזה לא אמר כלום, ואם היתה אשת חבירו מעוברת והוכר העובר הרי זה מקודשת וכו' עכ"ל.

פורסם בקטגוריה בחידושי רבינו חיים הלוי סולובייציק אישות ז טז ביסוד עניין בכח ובפועל ובדין קניין בדבר שלא בא לעולם, ביאור על חידושי רבינו חיים הלוי סולובייצ'יק על הרמב"ם, כללי | 3 תגובות