קטגוריה: ביאור על חי' הגר"ח הלוי אישות ב' ט' בנים כסימנים. חלק 1

ביאור בדברי הגר"ח על הרמב"ם אישות ב' ט', בנים כסימנים.

חידושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ב הלכה ט ט] הבת שילדה אחר י"ב שנה אף על פי שלא הביאה סימן וכו' הרי זה גדולה בנים הרי הם כסימנין עכ"ל. והנה דברי הרמב"ם האלו מבוארין ביבמות דף י"ב [ע"ב] … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על חי' הגר"ח הלוי אישות ב' ט' בנים כסימנים. חלק 1, בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח. | כתיבת תגובה