קטגוריה: בשיטת רבינו תם בזמן שקיעת החמה – מבאר שסובר להלכה כמו הגאונים

בשיטת רבינו תם בזמן שקיעת החמה – מבאר שסובר להלכה כמו הגאונים

במסכת שבת ל"ד ב' נאמר שלרבי יהודה מהשקיעה לצאת הכוכבים הוא שלושת רבעי מיל. ובמסכת פסחים צ"ד א' נאמר שלרבי יהודה משקיעת החמה לצאת הכוכבים הוא ארבעה מילין. וחידש רבינו תם כדי ליישב את הסתירה, שיש שתי שקיעות, בפסחים מדובר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בשיטת רבינו תם בזמן שקיעת החמה - מבאר שסובר להלכה כמו הגאונים | 2 תגובות