קטגוריה: הערות בדברי הרוגוצ'ובר

קידושין בטבעת. האם דבר יכול להיות סיבת החלת דין על עצמו. בעניין גיטין ע"ח ב' זרק קרוב לה כיצד מקודשת בלי שקנתה את המעות. בעניין היסודי של סיבה ומסובב.

בפרק על מקדש בטבעת, עמ' 39 בקונטרס (של ר' אורי מייטליס על דברי הרוגוצ'ובר בענייני קידושין), ראיתי כמה דברים שהובאו בשם הרוגוצ'ובר (צפנת פענח חלק א' וב' עמ' 79 – וצ"פ מהד"ת עמ' 61) שנראים תמוהים באופן מפליא. (קיצור הדברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על הרוגוצ'ובר - קידושין בטבעת. האם דבר יכול להיות סיבת החלת דין על עצמו. בעניין גיטין ע"ח ב' זרק קרוב לה כיצ | 3 תגובות

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 5 (ביסוד דין תנאי, במקדש לאחר ל')

בתחילת פרק ג' מקידושין: "האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום ובא אחר וקידשה בתוך ל' יום מקודשת לשני". ובירושלמי: "לפיכך אם מת השני בתוך ל' יום או גרשה חלו עליה קידושי ראשון".והבאת לשון הרוגוצ'ובר מצפנת פענח סנהדרין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביסוד דיני תנאים, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, מקדש לאחר ל' | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש)

בעניין נישואין, הנה בבא מציעא ז' א' נאמר "גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינה שלו, וזה לפי שאינה ברשותו". וצריך ביאור למה הבעלים אינו יכול להקדישו כיוון שאינו ברשותו, הרי הוא שלו? עיין תלמוד מוסבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור יסוד דין הקדש, בעניין נישואין, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש) | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 3 (בחצי שיעור לעניין טומאה ועוד הסבר על חומר וצורה)

המשך המכתב הקודם: .   לשון הכותב: אני מביא, כפי בקשתך, קטע נרחב יותר מהחקירה (שהופך את זה למורכב יותר מהשורה הקצרה שהבאתי): "אך באמת גבי צירוף לטמא אחרים תלי' כך אם מה דקיי"ל דאף דאוכל פחות מכביצה מקבל טומאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 3 (בחצי שיעור לעניין טומאה ועוד הסבר על חומר וצורה) | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 2 (בדין מקדש מעכשיו ולאחר ל' ובחצי שיעור אסור מה"ת)

הרחבה של המכתב הקודם. .   שלום – – – , תודה על המענה שלך. הרבה יותר קל לי לכתוב באריכות מאשר בקיצור, זה כמעט נכתב מאליו ואין בו טורח ולא לוקח הרבה זמן. בכל זאת אילצתי את עצמי לטרוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בדין מקדש מעכשיו ולאחר ל' ובחצי שיעור אסור מה"ת, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי - 2 | תגובה אחת

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 1

שלום – – -, מצאתי זמן ללמוד בקונטרס הנפלא שלך, ותודה לך עליו. חשבתי לכתוב מה שעולה בדעתי בעת הלימוד בו כל פעם מעט, לשון הרוגוצ'ובר ראיתי רק מה שהבאת ולא הסתכלתי בפנים, אין אצלי את ספרו. פרק א "מעכשיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי - 1 | 2 תגובות