קטגוריה: הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 2

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש)

בעניין נישואין, הנה בבא מציעא ז' א' נאמר "גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינה שלו, וזה לפי שאינה ברשותו". וצריך ביאור למה הבעלים אינו יכול להקדישו כיוון שאינו ברשותו, הרי הוא שלו? עיין תלמוד מוסבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור יסוד דין הקדש, בעניין נישואין, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש) | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 3 (בחצי שיעור לעניין טומאה ועוד הסבר על חומר וצורה)

המשך המכתב הקודם: .   לשון הכותב: אני מביא, כפי בקשתך, קטע נרחב יותר מהחקירה (שהופך את זה למורכב יותר מהשורה הקצרה שהבאתי): "אך באמת גבי צירוף לטמא אחרים תלי' כך אם מה דקיי"ל דאף דאוכל פחות מכביצה מקבל טומאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 3 (בחצי שיעור לעניין טומאה ועוד הסבר על חומר וצורה) | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 2 (בדין מקדש מעכשיו ולאחר ל' ובחצי שיעור אסור מה"ת)

הרחבה של המכתב הקודם. .   שלום – – – , תודה על המענה שלך. הרבה יותר קל לי לכתוב באריכות מאשר בקיצור, זה כמעט נכתב מאליו ואין בו טורח ולא לוקח הרבה זמן. בכל זאת אילצתי את עצמי לטרוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בדין מקדש מעכשיו ולאחר ל' ובחצי שיעור אסור מה"ת, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי - 2 | תגובה אחת