קטגוריה: כללי

ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ג (ביאור יסודי בעניין עדות)

שו"ת צפנת פענח חלק ב סימן ל"ד כאן חלק א מביאור תשובה זו. כאן חלק ב מביאור תשובה זו. כאן כל שו"ת צפנת פענח חלק ב.   בגמ' יבמות פ"ח א' שואלת הגמ' למה עד א' נאמן שבעלה מת, הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ג, ביסוד דין עדות ובעדות עגונה, כללי, שיטת הרמב"ם בדין עדות לאשה שמת בעלה | 2 תגובות

ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ב (ובעניין אנוס רחמנא פטריה)

שו"ת צפנת פענח חלק ב סימן ל"ד   כאן חלק א מביאור תשובה זו.   כאן כל שו"ת צפנת פענח חלק ב. . א) בעמוד 30 בשו"ת צ"פ חלק ב' סי' ל"ד, (עמ' 45 בקובץ ה PDF), במילים "ועתה נבוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור בעניין היתר מיתת הבעל, ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק ב, בעניין אנוס רחמנא פטריה, כללי | 13 תגובות

הסבר הבנת דברי הגר"ח בהלכות רוצח לגבי עובר האם נחשב רודף

רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הרי זו מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במיעיה בין בסם בין ביד מפני שהוא כרודף אחריה להורגה, ואם משהוציא ראשו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בדין אדם המזיק באונס, הגר"ח הל' רוצח בדין עובר רודף, כללי | כתיבת תגובה

בעניין "בין השמשות" בנסתר ובנגלה, בדברי המקובלים בענין "רשימו", בסוגייא שבת ל"ד ב'

בין השמשות. אני משתדל לרוב ללכת בסדר הנכון ללמוד את הסוגיא בתלמוד ומפרשים על פי הפשט בדרך הלימוד המסורה לנו בישיבות, ורק מתוך זה, רק אם הדברים מתבררים מאליהם ועולים מאליהם ביושר ועצם מעצמה של הסוגיא ונצרכים בהכרח להבנת הסוגיא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כללי | עם התגים | כתיבת תגובה

הקבוצה לא פעילה כעת

ולא נראה שתחזור לפעילות בעתיד הנראה לעין

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

שיעור הגר"א עוזר בעניין הריגת עובר ודין רודף בעובר

בלימוד של 6.12.2012, בתגובות, יוני העלה את הנושא של דין רודף בעובר שמסכן את אמו, והתעורר דיון בזה בתגובות. כהמשך יוני שלח שיעור נפלא של רבי אריאב עוזר, מראשי ישיבת איתרי בנושא, ואני מעלה את השיעור כאן. איסור הריגת עוברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

הקדמה ללימוד של 3.11.2012 – בעניין צורת מעשה מזיק

בגמרא ג' א' מדובר על כך שאם רבנן התירו לשאינם מומחים לדון בהלוואות יהיו פטורים מתשלומים. וכתב רש"י: אלא מעתה טעו – הדיוטות בדיני ממונות לא ישלמו דכיון דברשות רבנן קא נחתי [יורדים לדין] הוו להו כמומחין, וכל המומחה לבית דין אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה ללימוד של 3.11.2012 - בעניין צורת מעשה מזיק, כללי, סנהדרין | עם התגים | כתיבת תגובה

הקדמה יסודית ללימוד הגמרא – בעניין ההסתכלות בדרך של צורה וחומר

דיברנו על ההסתכלות בדרך של "חומר וצורה" (או נפש וגוף או זכר ונקבה או אלוהות ונבראים, או אורות וכלים ועוד), והושמעה הערה חשובה שזה מאוד רחוק מההסתכלות האנושית שלנו בחיי היומיום האנושיים שלנו. זו הערה מאוד נכונה וחשובה, חיוני ומשמעותי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה יסודית ללימוד הגמרא - בעניין ההסתכלות בדרך של צורה וחומר, כללי, סנהדרין | עם התגים , | 3 תגובות

בעניין תורה ושוביניזם

בפגישה האחרונה דובר על כך שיש בתורה שבכתב ובעל פה אמירות שיש בהן ביטוי של שוביניזם גברי בוטה ודיכוי קשה של האשה. אני מוסיף שיש גם ביטויים של לאומנות מתנשאת וסגורה וגם לפעמים ראייה של רצח עם או טיהור אתני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בעניין תורה ושוביניזם, כללי | עם התגים | 2 תגובות