קטגוריה: 13.11.2012 סנהדרין ג' א'

13.11.2012 סנהדרין ג' א' (חנוכה תשע"ג)

רב אחא בריה דרב איקא (בדף ג' עמוד א') לשיטת רש"י סובר שאין עירוב פרשיות, ולכן לומדים שצריך שלושה דיינים מומחין רק לגבי גזילות וחבלות ולא לגבי הלוואות. לפי זה לשיטתו בהלוואות מהתורה הדין הוא שמספיק דיין אחד שאינו מומחה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 13.11.2012 סנהדרין ג' א' | כתיבת תגובה