קטגוריה: 3.1.2013 סנהדרין ג' ב'

סנהדרין ג' ב'. במקור דין רוב. בעניין קבוע ופירש

"תנו רבנן דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשה כדי שיגמר הדין בשלשה. אטו בתלתא מי לא גמר דינא בתרי הכי קאמר מפני שגמר דין בשלשה אלמא קסבר תלתא כי כתיבי בגמר דינא כתיבי מגדף בה רבי אבהו אלא מעתה תהא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 3.1.2013 סנהדרין ג' ב', בעניין המקור לדין רוב, ודין קבוע, סנהדרין | עם התגים | כתיבת תגובה